PISA 2018 Sonuçları Ne Anlatıyor?

Eğitim

Pisa 2018 sonuçları

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından 3 yılda bir yapılan ve 15 yaş grubu öğrencilerin kazanımlarını değerlendiren PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı. OECD üyesi 36 ülke dahil olmak üzere 79 ülkede 15 yaş grubu öğrencilerin okuma, fen ve matematik becerilerinin ölçüldüğü PISA test sonuçlarında Çin açık ara liderliğini kanıtladı. Pisa 2018 sonuçları

PİSA 2018 Sonuçları Ne Anlatıyor?

Türkiye genelinde 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 73’ünü temsil eden 186 farklı okuldan 6890 öğrenci teste katıldı. 2015 sonuçlarına oranla Türkiye’deki öğrencilerin puanları artış göstermiş durumda ama hala Türkiye “okuma, matematik ve fen bilimi” alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında bulunuyor.

Katar, Arnavutluk, Peru ve Moldova gibi bazı ülkelerin OECD ortalamasına göre kayda değer ilerleme gösterdiği belirtilen raporda, Türkiye’nin 2003 ve 2018 yılları arasındaki gelişimi daha az etkileyici görünmekle birlikte Türkiye’nin teste katılımını %36’dan %73’e çıkardığı vurgulanıyor. Pisa 2018 sonuçları

PISA kapsamında öğrenciler “okuma, matematik ve fen” alanlarında verdikleri yanıtlara göre 1’den 6’ya kadar gruplara ayrılıyorlar ve en düşük seviye “1’in altı”, en üst seviye “5 ve 6. seviye” olarak kabul ediliyor.

PISA sonuçlarında dikkat çekici detaylar;

  • Türkiye göreceli olarak en iyi performansını fen sınavında gösterdi. Türkiye’nin puanı 468, OECD ortalaması ise 489. 2015 fen puanı 425.
  • Türkiye matematik sınavında 454 puan alarak, 2015’te 420 olan puanını 34 puan yükseltti. 2018 OECD ortalaması 489.
  • Türkiye okuma sınavında 466 puan aldı. 2015’te bu puan 428 idi. 2018 OECD ortalaması 487.
  • Haftalık ders saati ile okuma sınavı performansı karşılaştırmasında, OECD ortalaması 44 saat ve 487 puan iken, Türkiye 51 saat ile 466 puan almış; yani daha fazla zaman ile daha düşük performans.
  • Pekin, Şangay, Jiangsu ve Zhejiang (Çin) ve Singapur okuma alanında PISA 2018’e katılan diğer tüm ülkelerden önemli ölçüde daha yüksek puan aldı. Estonya, Kanada, Finlandiya ve İrlanda en yüksek performans gösteren OECD ülkeleri arasında.
  • Pekin, Şangay, Jiangsu ve Zhejiang’daki (Çin) 15 yaşındaki her altı öğrenciden biri (%16,5) ve yaklaşık Singapur’daki her yedi öğrenciden biri (%13,8), PISA’nın tanımladığı en yüksek yeterlilik seviyesi olan matematikte 6. seviyede puan aldı. Bu öğrencilerin ileri matematiksel düşünme ve akıl yürütme yeteneğine sahip oldukları belirtiliyor. OECD ülkeleri arasında ise öğrencilerin sadece %2,4 bu seviyede puan aldı.
  • Türkiye’de sosyoekonomik düzey ile başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülüyor. Sosyoekonomik olarak en üst %25’lik dilimde yer alan öğrencilerin ortalama okuma puanı 513 iken en alt %25’lik dilimdekilerin puanı 437.
  • Rapora göre Türkiye’de öğrencilerin sadece küçük bir kısmı en azından bir alanda yüksek (5 ve 6 seviyesinde) başarı gösterdi.
  • Türkiye’de alt yeterlilik düzeyinde yer alan öğrencilerin oranı oldukça yüksek. Örneğin en alt düzeyde yeterlilik gösteren (düzey 1 ve aşağısı) çocukların oranı matematikte %36,7, fende %25,2, okumada %26,1.

Eğitim sadece öğretimle ilgili bir şey değil

PISA 2018 sonuçlarından hala eğitim alanında gerekli/yeterli başarıyı yakalayamadığımızı çıkarabiliriz. Eğitim sisteminin yetersizliği, eğitime erişimin adaletsizliği, eğitimde cinsel ayrımcılık vesaire birçok şey yazılabilir. Öte yandan PISA 2018 raporunda dijitalleşen dünyada çocukların kitap, dergi, gazete gibi güvenilir kaynakları okuyup, sorgulayıp, öğrenmek yerine dijital kaynaklardan hazır bilgiyi ulaşmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Giderek yapay zeka tarafından şekillendirilen bir dünyada eğitim artık sadece öğretimle ilgili bir şey değil. Eğitim insanların giderek daha değişken, belirsiz ve rekabetçi bir dünyada bir şekilde kendi yollarını bulmaları için güvenilir bir pusula ve navigasyon araçları geliştirmelerine yardım edecek bir yapı. Bu nedenle çocuklarımızı okumaya, öğrenmeye, sorgulamaya yönlendirmemiz gerekiyor. Okuduğunu anlamayan, sorgulamayan, yorumlamayan bireyler köleleşmeye mahkumdur.

PISA 2015 sonuçları ile ilgili bilgiler burada.

Kaynak: Oecd.org/pisa


Hayat Sorgusu sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Hayat hakkında 300 makale
Halkla İlişkiler ve edebiyat eğitimi almış, kitapları, seyahat etmeyi ve araştırıp öğrenmeyi seven bir özel sektör emeklisi.

Yorum Yapın

:)